Van Ochten Hypotheekadvies

voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Klachtenregeling

U mag van ons verwachten dat wij alles in het werk zullen stellen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Toch valt er niet altijd te voorkomen dat u over onderdelen van onze dienstverlening niet tevreden bent. Dit hoeft niet altijd te betekenen dat er door u ook werkelijke schade is geleden. Wanneer wij niet aan u verwachtingen voldoen, verzoeken wij u om ons dit te melden. Alleen op die manier zijn wij in staat om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Mocht u van mening zijn dat u wel schade hebt geleden zullen wij u klacht zorgvuldig onderzoeken. Als hieruit blijkt dat uw klacht terecht is, dan zullen wij er vanzelfsprekend alles aan doen om de zaak op te lossen en/of u te compenseren.

Hoe gaan wij te werk?

U kunt u klacht schriftelijk, per post of per e-mail bij ons indienen.

Wij zullen uw klacht schriftelijk vastleggen en aan u bevestigen. Wij maken hierbij onderscheid in: Algemene punten van kritiek. We zullen dit melden aan de betrokken medewerker(s). Indien er sprake is van structureel dezelfde punten van kritiek, zullen wij maatregelen nemen om hierin verbetering aan te brengen.

Overige klachten.

Dit betreft klachten waarbij nader onderzoek vereist.

U krijgt van ons binnen vijf werkdagen na de ontvangst een schriftelijke bevestiging van uw klacht en bericht wie de klacht behandelt. Daarbij zullen wij zo nodig aangeven of en zo ja welke (aanvullende) informatie wij van u nodig hebben.

U zult uiterlijk drie weken na ontvangst van de schriftelijke bevestiging van ons een reactie ontvangen. Naar aanleiding daarvan kan het nodig zijn een of meer keren persoonlijk overleg te voeren, nadere informatie in te winnen enz. Indien overeenstemming kan worden bereikt over de aangedragen oplossing zullen wij zo spoedig mogelijk zorgen voor uitvoering daarvan.

Geen overeenstemming

Indien we niet tot overeenstemming kunnen komen over de oplossing van uw klacht, dan kunt u deze desgewenst voorleggen aan een onafhankelijk klachteninstituut. Ons kantoor is aangesloten de volgende instellingen:

Klachteninstituut financiele Dienstverlening

Voor alle zaken die te maken hebben met (bemiddeling in) verzekeringen kunt u terecht bij het Klachteninstituut financiele Dienstverlening, KIFID. Zie voor meer informatie en de klachtenprocedure KiFiD.

Andere instanties

Tenslotte bestaat er nog de mogelijkheid dat de oorzaak van uw klacht gezocht moet worden bij een geldverstrekker of verzekeraar. Wij zullen u dan verwijzen naar de juiste instantie.

Mocht u (vooraf) informatie willen hebben over de diverse klachten en geschilleninstanties dan kunt u terecht op de website van Financieleklacht.nl

U vindt daar een overzicht van de diverse klachten en geschilleninstanties in de financiele branche, met een verwijzing naar het adres en de websites van deze instanties.