Van Ochten Hypotheekadvies

voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Dienstenwijzer

Ons kantoor is gespecialiseerd in o.a. financiele diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs bij ons kantoor: Van Ochten Hypotheekadvies. Hierna vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, en informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Dienstverleningsdocument

Tarievenlijst 2017

Wie zijn wij?

Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd

De belangrijkste zijn:

  • AFM
  • KIFID
  • SEH
  • NVHP
  • Nederlandse vereniging hypothecair planners.

Autoriteit financiele Markten (AFM)

De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiele adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12018404. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Klachteninstituut financiele Dienstverlening (KIFID)

Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut financiele Dienstverlening, een onafhankelijke stichting die uw klacht kan beoordelen. Ons aansluitnummer bij het KIFID is 300.013340. Voor meer informatie kunt u de volgende internetsite raadplegen www.kifid.nl.

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH)

Erkenning door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs houdt in dat wij als hypotheekadviseur voldoen aan vakbekwaamheidseisen en ervaringseisen. Wij zijn opgenomen in het SEHregister.

Kamer van Koophandel

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 24396755.

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiele producten bij een(1) of meer financiele instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiele instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiele producten en diensten. Wij werken met speciale vergelijkingsprogramma's die het mogelijk maken om een objectieve analyse te maken van nagenoeg de gehele markt. Uit meer dan 40 aanbieders zullen wij 3 partijen selecteren die goed passen bij uw persoonlijke wensen. Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder. Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken kunnen wij als een ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

Hoe zit het met onze kosten?

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten geen onderdeel te laten zijn van het product. U betaalt rechtstreeks aan ons en kiest voor duidelijkheid en transparantie.

U weet dus altijd vooraf waar u aan toe bent.