Van Ochten Hypotheekadvies

voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Starterslening

Actualiteiten rondom de Starterslening

Minister Stef Blok van Wonen maakte op woensdag 14 november 2012 aan de Tweede Kamer bekend dat de Starterslening in 2013 onder de huidige voorwaarden kan blijven bestaan. SVn kondigde eerder in november aan dat tijdelijk geen nieuwe aanvragen voor de Starterslening in behandeling konden worden genomen tot er duidelijkheid zou zijn over het nieuwe belastingregime.

Aanvraagformulieren verstrekken

14 november is er naar alle gemeenten, provincies, corporaties en projectontwikkelaars die de Starterslening voeren een brief verstuurd met de mededeling dat het loket voor Startersleningen per direct weer open gaat. De aanvraagformulieren mogen weer worden verstrekt. Het betekent wel dat aanvragen die vanaf 15 november bij SVn binnenkomen niet meer in 2012 kunnen passeren omdat het verwerken van een Starterslening minimaal zes weken tijd kost.

20 miljoen voor Starterslening

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld voor de Starterslening. Dankzij deze rijksbijdrage kunnen de kosten worden gedekt voor ongeveer 4400 Startersleningen! De rijksbijdrage is vanaf 1 januari 2013 van kracht. Met de rijksbijdrage legt het Rijk de ene helft van de Starterslening in. Gemeenten en/of provincies leggen de andere helft in.

Gemeenten die de Starterslening voeren of gaan voeren komen in aanmerking voor de rijksbijdrage indien wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • de uiteindelijke hoogte van de hoofdsom van de Starterslening wordt door de gemeente vastgesteld en bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten;
  • de totale kosten van de woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens volgens actuele NHG normen (tot 1 juli 2013 320.000 euro, vanaf 1 juli 2013 290.000 euro);
  • De starter is niet eerder eigenaar geweest van een koopwoning;
  • U heeft een revolverend fonds bij SVn (de afkoopmethodiek komt dus niet in aanmerking).

De rijksbijdrage kent het principe wie het eerst komt, die het eerst maalt. De datum van ontvangst van de aanvraag bij SVn is daarbij geldend. Vanaf 1 januari 2013 komen alle aanvragen voor Startersleningen die SVn ontvangt en voldoen aan de voorwaarden van het Rijk in aanmerking voor rijksbijdrage

Voor wie?

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u op basis van uw inkomen bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De hoogte van de Starterslening hangt af van uw inkomen, uw eigen vermogen en de voorwaarden van de gemeente.

De Starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar.

De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening.

Na het derde jaar gaat u wel rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is.

Zo niet, dan kunt u bij SVN een hertoets aanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

Welke gemeente hebben een starterslening?

Klik hier voor de gemeente

Wilt u contact met een adviseur?