Van Ochten Hypotheekadvies

voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Koopgarant

Kennmerken Koopgarant

Het principe van Koopgarant is eenvoudig: de koper krijgt een korting op de marktwaarde van de woning, maar wordt vervolgens wel volledig eigenaar van de woning, met de bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wanneer de eigenaar de woning wil verkopen, dan koopt de corporatie of ontwikkelaar de woning gegarandeerd weer terug, waarbij de waardeontwikkeling volgens een bepaalde formule wordt gedeeld.

Door de korting, de terugkoopgarantie en de deling in de waardeontwikkeling blijkt Koopgarant een gewild product voor starters op de koopmarkt, jong en oud, alleenstaand of in gezinsverband. Voor mensen in de lagere- en middeninkomensgroepen is het vaak de enige manier om een koopwoning naar hun wensen te kunnen betalen. Ook voor senioren is het een goede manier om hun vrije sector koopwoning in te ruilen voor meer zekerheid.

Kopen: hoe gaat dat?

Wat komt er kijken bij het kopen van een Koopgarantwoning?

1. Koopovereenkomst

Heeft u besloten een Koopgarantwoning te kopen dan legt de corporatie de gemaakte afspraken vast in een koopovereenkomst. Met de ondertekening van dit document verplicht u zich in principe tot het kopen van de woning. Echter, de wettelijke bedenktijd van drie werkdagen is ook op een Koopgarantovereenkomst van toepassing.

Kosten koperWanneer u een bestaande woning koopt, betaalt u als koper meestal de 'kosten koper': de notariskosten voor de overdracht en 6% overdrachtsbelasting. Omdat de koopsom bij een Koopgarantwoning lager ligt dan de ‘normale’ koopsom, vallen ook de kosten koper lager uit.

Bij een nieuwbouwwoning maken de kosten onderdeel uit van de verkoopprijs.

De kosten van financiering komen altijd voor uw rekening. Het gaat dan onder andere om de afsluitkosten voor de hypotheek die u aan de bank betaalt, de premie voor de Nationale Hypotheek Garantie en de notariskosten voor de hypotheekakte.

Bij een bestaande woning zijn de bijkomende kosten in totaal ongeveer 10% van de koopsom.

2. Erfpacht

De grond waarop uw woning staat, wordt door de woningcorporatie of de ontwikkelaar uitgegeven in erfpacht, waarbij de canon eeuwigdurend wordt afgekocht. Deze afkoopsom is een onderdeel van de verkooprijs. U betaalt geen jaarlijkse canon.

3. Ontbindende voorwaarden

De gebruikelijke ontbindende voorwaarden zijn van toepassng bij een woning die u koopt met Koopgarant. Dat betekent dat u een aantal weken de tijd hebt om de financiering rond te krijgen. Mocht dat niet lukken, dan vervalst de overeenkomst alsnog.

4. Financiering

Koopgarantwoningen kunt u kopen met eigen geld, een hypotheek of een combinatie van beide. U bent daar geheel vrij in. Ook de rentevast periode en het soort hypotheek kunt u zelf bepalen. De hypotheekrente is gewoon fiscaal aftrekbaar. De hypotheek is wel aan een maximum gebonden. Bij veel corporaties moet u de woning financieren met Nationale Hypotheek Garantie (NHG, zie ook www.nhg.nl). Op deze manier is uw hypotheek gegarandeerd toegesneden op uw persoonlijke situatie en betaalt u een lagere rente dan zonder NHG. Wanneer u onverhoopt en buiten uw schuld om in financiele problemen komt, dan lost de NHG uw restschuld af.

5. Overdracht

Nadat u de financiering heeft geregeld, kan in overleg met de woningcorporatie de overdracht bij de notaris plaatsvinden. De woning is dan echt van u.

Wat komt er kijken als u de woning weer wilt verkopen?

Terugkoop

Wanneer u uw woning wilt verkopen, geeft u dit door aan de corporatie. De corporatie benoemt een onafhankelijke taxateur die de waarde van de woning en de door u aangebrachte veranderingen, zoals een keuken of een badkamer taxeert.

Na de taxatie ontvangt u van de corporatie een aanbod voor een terugkoopprijs. Accepteert u het aanbod, dan kan de overdracht al op korte termijn plaatsvinden, in ieder geval binnen drie maanden nadat u de corporatie hebt laten weten dat u wilt verkopen.

Als u het niet eens bent met het aanbod en als u er samen met de corporatie er niet uitkomt, is er een geschillenregeling.

Uw eigen corporatie kan u hierover meer vertellen.

Wilt u contact met een adviseur?