Van Ochten Hypotheekadvies

voor eerlijk en onafhankelijk advies!

Execution only

Execution only is alleen voor U als u volledig op de hoogte bent van hypotheken, vorm, rentevaste periode, risico en geldverstrekker en wat het beste bij u past. De meeste hypotheken moeten wel via een bemiddelaar worden afgesloten en dat is dan ook onze rol.

Omdat wij geen persoonlijk advies geven bij execution only, bent u zelf verantwoordelijk voor de keuzes en de afstemming van de hypotheek op uw persoonlijke situatie.

Wij behouden daarnaast altijd het recht aanvragen niet in behandeling te nemen.

Geschiktheid en AFM Zelfkennistest

Voordat u een financieel product aanschaft op basis van execution only dient u altijd een zelfkennistest uit te voeren. Klik hier voor deze test.

Afsluiten

Bij het afsluiten van de hypotheek of verzekering op basis van de uitgebrachte offerte, zonder voorafgaand advies, ontvangt u van ons een te ondertekenen formulier hiervoor. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt de inhoud hiervan aangeduid als 'Geen voorafgaand advies (execution only)'. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de af te sluiten hypotheek of verzekering niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden bij de verzekering) of dat uw aanvraag wordt afgewezen. Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hieromtrent niet hebben kunnen adviseren. De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om consumenten er expliciet op te wijzen wanneer advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening. In het geval van ‘Geen voorafgaand advies (execution only)’ blijft de dienstverlening beperkt tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van de door de consument zelf geselecteerde verzekering.

Acceptatie en aansprakelijkheid

Acceptatie van uw aanvraag vindt plaats door de desbetreffende bank of financiële instelling. Mocht de door u gemaakte keuze achteraf toch niet aan uw verwachtingen voldoen en/of u bent niet volledig en/of tijdig correct geweest met de aan te leveren documenten, dan kunnen wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij benadrukken uitdrukkelijk, dat wij in de situatie van execution only alleen de administratieve afhandeling en bemiddeling verzorgen van de door u gemaakte keuze betreffende uw hypotheek en/of aanvullende producten en u hierbij niet hebben voorzien van enig advies.

Kosten kunt u vinden op onze Tarievenlijst